BEZ KOMUNISTŮ.CZ
info@bez-komunistu.cz | Facebooková stránka


ŽENY DRŽÍ HLADOVKU PROTOŽE KOMUNISTÉ NEPATŘÍ DO VEŘEJNÝCH FUNKCÍ

Štafetovou hladovku, kterou připomínají ženské oběti komunistů drží v tomto týdnu (29.4. - 5.5.) samé ženy. Zároveň tím protestují proti vzrůstajícímu vlivu komunistů.

Hladovky se účastní například herečka Bára Hrzánová, dokumentaristka Olga Špátová, biskupka Jana Šilerová, lékařka Eva Tomková, či Hana Kmetíková, předsedkyně odborů v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Hladovka pokračuje už 17.týden, pondělí 29.4. je jejím 112.dnem. Začali ji studenti v jižních Čechách, původně za odvolání komunistů z rady Jihočeského kraje, nyní je za odvolání komunistů z vedení všech krajů.

Každý účastník hladovky zároveň připomíná jednoho člověka zavražděného komunisty, v tomto týdnu (29.4.-5.5.) jsou vzpomenuty ženské oběti.

ŘETĚZOVÁ HLADOVKA V 17.TÝDNU:
Datum  Jméno hladovějící   Jméno zavražděné 
Pondělí 29.4.  Hana Kmetíková (referentka ÚSTR)  Milena Zajíčková (18.11. 1923-19.4. 1950 zastřelena na hranici) 
Úterý 30.4.  Milada Černá (v důchodu)  Hermína Winklerová (18.12. 1905-26.10. 1954 zastřelena na hranici) 
Středa 1.5.  Eva Tomková (lékařka)  Zdena Mašínová (20.5. 1907-12.6. 1956 umučena ve vězení) 
Čtvrtek 2.5.  Monika Veselá (sociální pracovnice)  Dagmar Tomcová (17.5. 1933- 3.3. 1964 zastřelena na hranici) 
Pátek 3.5.  Olga Špátová (režisérka)  Jarmila Pospíšilová (25.11. 1930-4.10. 1953 zastřelena na hranici) 
Sobota 4.5.  Jana Šilerová (biskupka)  Anna Schierzová (2.4. 1891-14.10. 1949 zastřelena na hranici) 
Neděle 5.5.  Bára Hrzánová (herečka)  Danuše Muzikářová (13.7. 1951-21.8. 1969 zastřelena na ulici) ŠTAFETOVÁ HLADOVKA TRVÁ UŽ 100 DNÍ A DÁLE POKRAČUJE

Už 100 dní probíhá štafetová hladovka - protest proti účasti komunistů v krajských vládách. Začali ji studenti v jižních Čechách, a v její 101. den, ve čtvrtek 18. dubna, se posouvá na celostátní úroveň. Je nyní za odvolání komunistů z vedení všech krajů, a proti vzrůstajícímu vlivu komunistů vůbec.

Od iniciativy Komunisté nepatří ke kormidlu přebírá její koordinaci platforma občanských iniciativ Bez komunistů.cz. Každý den je hladovkou připomenut jeden člověk zavražděný komunisty, vzpomenuto tak bylo již 100 zavražděných (98 pomalým škrcením a 2 utlučení).

Hladovku drží ve 101. den Miroslav Vodrážka, občanský aktivista, místopředseda odborové organizace v Ústavu pro studium totalitních režimů (za Miloše Morávka zavražděného pomalým škrcením). V pátek 19.4. se do hladovky zapojí spisovatel Petr Placák, sám perzekvovaný stbáckými pochopy. Připomene Pavla Wonku umučeného komunisty ve vězení v roce 1988, kam ho zavřeli za to, že se rozhodl uplatnit své právo svobodně kandidovat ve volbách.

V sobotu 20.4. bude hladovku držet Pavla Hájková, mluvčí senátora Jaromíra Štětiny a zastupitelka na Praze 10 (za Josefa Polomského popraveného škrcením), a v neděli bude pokračovat Kamil Černý, referent ÚSTR, účastník

protikomunistických protestů před rokem 1989 (za Miroslava Sýkoru (poprava). Další týden pak bude štafetová hladovka dále pokračovat.

STÝ DEN ŠTAFETOVÉ HLADOVKY:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000140417-udalosti-v-regionech/obsah/255016-priznivci-protikomunistickeho-hnuti-usporadali-v-ceskych-budejovicich-happening/
ke stažení v PDF | akce na Facebooku

 

       

 

 

 

Ano občanské sebeobraně

 

 

Cíl   -     Obroda duchovních a společenských hodnot

              Obrana svobody a demokracie

              Odstranit komunisty z veřejného života

 

 

 

Iniciativy  PRO demokracie   PROTI komunismu

                                                   PROTI bludným totalitním ideologiím

Bez komunistů.cz               

 

Ano občanské sebeobraně

Návrat komunistů k moci na krajské úrovni je ostudou české společnosti. Komunismus je bludná ideologie, je v přímém rozporu s demokracií, komunisté a jejich diktátorské režimy spáchali ve 20.století nejhorší zločiny proti lidskosti, zavraždili na 100 miliónů lidí, čeští komunisté a jejich strana se k tomuto svému vymezení a dědictví plně hlásí.

Česká veřejnost ve stavu nepozornosti a letargie tuto skutečnost nevnímá v jejím plném dosahu. Mnozí lidé jsou s to věřit i pohádce, že komunismus je vlastně dobrá myšlenka, která se jen při realizaci pokazila. Přitom nic není vzdálenějšího skutečnosti. Komunisté od samého svého počátku, od Manifestu komunistické strany, deklarují násilné zničení dosavadních společenských vztahů. A k tomuto základnímu cíli se hlásí také současná česká komunistická strana, která ve svých usneseních potvrzuje, že se nezřekla své komunistické sebeidentifikace.

 

Komunisté zdevastovali tuto zemi v daleko větší míře, než se obecně uvádí. Po listopadu 1989 nebyli de facto pohnáni k zodpovědnosti, neproběhlo vyrovnání s komunistickou minulostí. To se ukázalo a ukazuje jako zásadní a největší chyba znovuobnovené demokracie, odtud pramení mravní relativismus šířící se ve společnosti, zmatení hodnotových konstant. 

Komunisté jako rigidní totalitní strana nevymizeli, účelově se zakonspirovali a chamtivě se derou k moci. Jak se nyní ukazuje, komunisté, kteří se cpou do veřejných funkcí v krajích, jsou typy zamrzlé v době před třiceti, čtyřiceti lety, kdy se komunistický normalizační režim držel u moci jen skrze ruské okupační tanky.

Komunisté ve veřejných funkcích, existence totalitní komunistické strany je zásadním ohrožením demokracie. Nyní jde o základní lidské hodnoty, o obranu svobody, o obranu demokracie.

 

Proto jsme se spojili, my zástupci nově vzniklých a vznikajících prodemokratických a protikomunistických iniciativ ke společnému úsilí. K úsilí o určitou mravní obrodu společnosti, k obraně svobody a demokracie.

Požadujeme přehodnocení krajských koalic, jejich znovuustavení na demokratickém půdorysu. BEZ komunistů. Tam kde se tomu budou ti, kteří komunisty přivedli svým jednáním k moci, do veřejných funkcí, bránit, vyzveme k uspořádání nových krajských voleb. Voličům budeme připomínat, kdo je pachatelem těchto mesaliancí – jsou to konkrétní lidé vedení snahou být u moci za každou cenu. V krajských volbách veskrze vítězná ČSSD se v rozporu se svým bohumínským usnesením dobrovolně vrhla do náruče komunistů a otevřela stavidla povodni třídní nenávisti.

Voliči v krajských volbách ale volili z 80 % demokratické strany. Vyzýváme proto ke spojení demokratických sil, všech slušných zastupitelů a k vytvoření demokratických, nekomunistických koalic.

 

Obracíme se na voliče, aby důkladně zvážili svou volbu ve všech dalších volbách. V těch nejbližších, prezidentských, aby nevolili bývalého komunistu, ale ani kandidáta, který  u komunistů žebral o podporu a sliboval jim místa u Ústavního soudu, a další ještě větší vliv na společnost.

 

V krajích, kde jsou komunisté u moci dochází k prvním pokusům o kádrování a šikanu těch, kdo nesouzní s bludnou představou komunistů o světě. Budeme důsledně sledovat tyto případy, upozorňovat na ně, a podporovat ty, vůči nimž komunisté uplatní tento svůj ustálený způsob jednání.

Není vůbec náhodou, že komunisté se snaží svou nabytou moc zaměřit do oblastí jako je školství, výchova, historie.  Stejně jako v případě tzv. osvětimské lži se snaží uplatnit svou „komunistickou lež“. A prostřednictvím vylhané minulosti začít více ovlivňovat současnost, prostřednictvím výchovy a školství začít opět rozšiřovat svou zhoubnou totalitní ideologii. Zásadně říkáme: „Komunisté nesmějí řídit školství!“

Budeme usilovat o větší osvětu, výchovu ve školách o podstatě a praxi totalitních mocenských režimů. O důslednější vyrovnání se s komunistickou minulostí, které bylo trestuhodně zanedbáno.

 

Naším hlavním cílem je odstranit komunisty z veřejného života.

Přispět k obrodě duchovních a společenských hodnot.

Bránit demokracii a svobodu.

 

Zástupci prodemokratických a protikomunistických iniciativ.